Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Partner projektu : OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Základní školy spolupracující s OU a PrŠ Brno, Lomená 44 v rámci realizace projektu:

Základní škola Malinovského 280, Slavkov u Brna MŠ a ZŠ Želešice, Sadová 530 Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Brno, Sekaninova 1 ZŠ, PrŠ a DD, Brno, Vídeňská 26/28

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Jihomoravském kraji. Projekt probíhá ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a ně navázanými cca 130 základními školami z Jihomoravského kraje. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se mohou žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivit školy. Učitelé středních a základních škol byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu postupně vznikají elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které dosud v nabídce učebnic chyběly. První vytvořené učebnice již také získaly doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků není cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využití stávajících, již vytvořených materiálů z realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. V rámci projektu jsou realizována také krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků středních a základních škol Jihomoravského kraje, kteří jsou aktivní v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a neváhají se zapojit do připravovaných diskuzí z této oblasti. Hlavní náplní pravidelných krajských setkání je vzájemné sdílení zkušeností a předávání příkladů dobré praxe.

Mgr. Karel Durda - ředitel školy