Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 3. dubna 2024 od 14:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě).

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte osobně.

Co přinést:

 1.  Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2.  Doporučení ŠPZ.

Akce v únoru

 • Bystroušek 2024.
 • Taneční soutěž.
 • Projekt Ostatky + karneval.
 • Vycházka k rybníku.

Akce v lednu

 • Školní a okresní kolo Člověče nezlob se,
 • výstava knih žáků, které dostali pod stromeček,
 • návštěva knihovny,
 • beseda s rodiči vycházejících žáků.

Hledáme

 • Učitele – speciálního pedagoga na celý úvazek.

Akce v prosinci

 • Výstava výrobků a úvah na téma – Co si kapr myslí o Vánocích,
 • mikulášská nadílka – 1. stupeň,
 • vánoční pečení,
 • projekt Advent,
 • výroba vánočních dárků a ozdob,
 • návštěva kina,
 • posezení u vánočního stromku.

Akce v listopadu

 • Program o volbě povolání pro vycházející žáky,
 • sběr plodin pro zvěř – spolupráce s Ekofarmou Jalový Dvůr,
 • turnaj v piškvorkách,
 • divadelní představení – Brno, Radost,
 • školní kolo ve florbalu,
 • příprava vánočních dárků.