Informace pro zákonné zástupce

Do školy bylo zakoupeno 10 ks tabletů pro zapůjčení žákům ke studijním účelům. V případě zájmu o zápůjčku se obracejte na vedení školy.

Akce v červnu

 • Oslava Dne dětí,
 • pěvecká soutěž,
 • atletický den,
 • divadelní představení žáků Praktické školy,
 • školní výlet,
 • účast na dnu otevřených dveří – HASIČI,
 • přírodovědná vycházka – Urbánek,
 • vycházka k rybníku.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Registrační číslo       Pořadí uchazeče          Přijat        Důvod nepřijetí

470473                                 1                          ANO

527555                                 2                          ANO

414663                                 3                           NE            Přijat na více prioritní školu

510560                                 4                           NE            Přijat na více prioritní školu

Ostatní uchazeči nesplnili kritéria.

 

Akce v květnu

 • Projekt Šikula,
 • projekt „Normální je nekouřit“,
 • míčové soutěže pro žáky,
 • vyrábění ke Dni matek,
 • Výchovně vzdělávací program – hasiči,
 • návštěva knihovny na zámku – „Čtení o prázdninách“,
 • Jarní venkovní soutěž mezi družinkami – Družina I x Družina II.

Akce v dubnu

 • Projekt Čarodějnice,
 • projekt „Ukliďme Česko“,
 • postavme si svět z obrázků – světový den porozumění autismu.
 • Velikonoční pečení – Družina I,
 • Velikonoční pečení – Družina II,
 • výlet za poznáním.

Akce v březnu

 • Recitační soutěž,
 • turnaj v piškvorkách,
 • pozorování přírody – park, hry s přírodninami,
 • Velikonoční výstava,
 • vzdělávací program PČR.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 3. dubna 2024 od 14:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě).

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte osobně.

Co přinést:

 1.  Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2.  Doporučení ŠPZ.