Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku – speciálního pedagoga na plný úvazek.

Tel.: 605 728 528.

Organizace závěru školního roku 2021/2022

 • 27. – 29. 6. 2022 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
 • 30. 6. 2022 konec výuky v 8,55 hod. (předávání vysvědčení)
 • 1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Divadelní představení

 • divadelní představení praktické školy: „Budulínek“ na školní zahradě
 • v úterý 14. 6. 2022 (2. a 3. vyučovací hodina)

Pěvecká soutěž

 • v úterý 7. 6. 2022
 • zájmový den – celá škola
 • konec v 11,50 hod.

Výlet Kostelany

 • v pondělí 6. 6. 2022
 • celá škola kromě II., IV. tř.
 • odjezd 7,50 hod., návrat 14 – 15 hod.

Atletické závody

 • ve čtvrtek 2. 6. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.
 • celoškolní akce k MDD

Plavecký výcvik

 • ve středu 1., 8., 15., 22. 6. 2022
 • odjezd 8,30 hod., návrat cca 12,15 hod.

Školní akce v červnu 2022

 • divadelní představení žáků Praktické školy
 • přírodovědná vycházka  – Urbánek
 • Jalový dvůr – ekofarma
 • vycházka k rybníku
 • návštěva kina

NKÚ žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“. Tato kontrolní akce je prováděna v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a je zaměřena na podporu digitálního vzdělávání. Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na
základních školách.

NKÚ žádá o vyplnění dotazníku v co nejkratším čase pro:

rodiče žáků 4. a 8. ročníků.

Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do 31. 5. 2022 včetně.

K výše uvedenému je nutno podotknout, že zapojení do dotazníkového šetření je zcela dobrovolné.
Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem. Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 10 minut. Dotazník lze v průběhu zpracování uložit a dopracovat později.

V případě zájmu lze sdělit vedení školy emailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz s dotazníkem.

Zájmový den

 • III., VII. tř. ZŠ
 • v úterý 24. 5. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • III. tř. ZŠ
 • v pondělí 9. 5. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Školní akce v květnu 2022

 • projekt „Normální je nekouřit“
 • exkurze zahradnictví
 • projekt Šikula
 • míčové soutěže pro žáky
 • výrobky ke Dni matek
 • pěvecká soutěž

Skanzen Rochus

 • výlet skanzen Uherské Hradiště (Rochus)
 • pátek 8. 4. 2022
 • odjezd v 8,10 hod., návrat kolem půl druhé
 • žáci, kteří zůstávají ve škole, výuka od 8,10 hod. – 11,50 hod.

Zájmový den

 • I. tř. ZŠ
 • v pondělí 28. 3. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Recitační soutěž

 • v pondělí 28. 3. 2022
 • 3. vyučovací hodina: I. – IV. tř.
 • 4. vyučovací hodina: V. – VII. tř., PŠ

Zájmový den

 • III., V., VII. tř. ZŠ, PŠ
 • v pátek 25. 3. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/ 2023 proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 13,00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Dokumenty).
 3. Doporučení ŠPZ.

Školní akce v březnu 2022

 • recitační soutěž
 • turnaj v šipkách
 • pozorování přírody – park, hry s přírodninami
 • „Velikonoční výstava“

Zájmový den

 • I. třída ZŠ
 • ve středu 2. 2. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • Praktická škola
 • v pátek 21. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • VII. tř. ZŠ
 • v úterý 18. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • III. třída ZŠ
 • v pondělí 10. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • I. tř. ZŠ
 • pondělí 6. 12. 2021
 • konec výuky v 11,50 hod.

Školní akce v prosinci 2021

 • projekt Advent
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční keramikování
 • vánoční pečení
 • výroba vánočních dárků a ozdob
 • exkurze do SOU Lomená v Brně
 • návštěva kina a divadla
 • posezení u vánočního stromku