Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Základní účel zřízení – školní vzdělávání
Hlavní činnost:
příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání
příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování
příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:
ZŠ, PŠ, Družina
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Malinovského 280
684 01 Slavkov u Brna

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Malinovského 280
684 01 Slavkov u Brna

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek
8:00 – 14:00 hod

4.4 Telefonní čísla

tel. +420 544 221 610
tel. +420 739 053 684

4.5 Adresa internetové stránky

zsmalina.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Malinovského 280
684 01 Slavkov u Brna
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

zsmalina@seznam.cz

4.8 Datová schránka

ukn22ix

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 169175607/0600

6. IČO

71197770

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty ZŠ

8.2 Rozpočet

Ke stáhnutí zde: Rozpočet organizace

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsmalina@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ukn22ix
Podání písemně na adresu sídla organizace
Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Příjem
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel/ředitelka školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce/zástupkyně ředitele/ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 72/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

Nejsou

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl stanoven.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době není dostupné.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Nejsou

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva