Praktická škola jednoletá

Níže si můžete stáhnout prezentace aktivit.

Image
obrázek z praktické školy

1. září 2017 se otevřela na naší škole pro absolventy základních škol a základních škol speciálních střední praktická škola jednoletá.

Charakteristika oboru

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Příjímací řízení

Obor: Praktická škola jednoletá
Kód: (78-62–C/01)

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru s uchazečem – žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Uchazeč doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení ke studiu v tomto oboru.

Způsoby podání přihlášky:

  1. Elektronická přihláška.
  2. Výpis ze systému – podepsanou přihlášku s přílohami doručíte škole.
  3. Vyplnění přihlášky se všemi přílohami.

POZOR – Potvrzení od lékaře na samostatné příloze a se správným kódem oboru vzdělání.

Kritéria přijetí:

1. Zkouška formou pohovoru 
a) Sebeobslužné dovednosti a samostatnost
b) Komunikace – řízený rozhovor
c) Čtení, psaní, matematika, grafomotorika
d) Všeobecný rozhled
Hodnocení: a) 0-3, b) úroveň odpovědí 0-3, c) 0-5 d) 0 - 12.
            Minimum bodů pro přijetí je 15.
 
2. Povinné součásti přihlášky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Doporučení školského poradenského zařízení.
Vysvědčení z posledních dvou ročníků (min. 3 klasifikační období) základní školy.
 
3. Termín zkoušky: 10.4.2024.
4. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů: 5.