Projekt E-learning pro učitele

Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

Název projektu : Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle

Pilotní školy projektu:

ZŠ, Slavkov u Brna, Malinovského 280
ZŠ, Slavkov u Brna, Tyršova 977
Základní škola a mateřská škola Brankovice
ZŠ, Tišnov, Smíškova 840
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Gymnázium, Brno, Křenová 36

Proč vlastně projekt vznikl?

Průzkumy ukazují, že české školství má k řešení celou řadu problémových oblastí. Tento projekt se zaměřuje na dva z nich:

1. Naplnění systému kurikulárních dokumentů na státní a školní úrovni předpokládá aktivního učitele schopného volit ve své práci nejrůznější metodické a pracovní postupy a formy včetně využívání moderních informačních technologií.
2. Požadavek EU na každého evropského občana, aby kromě své mateřštiny byl schopen se dorozumět dvěma dalšími cizími jazyky.

Popis projektu

Obsahem projektu: "Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle" bylo především vytvořit co nejširší síť škol, jejichž vyučující budou schopni vytvářet a sdílet výukové materiály v prostředí Moodle.

Do projetku byli proto zapojeni partneři a cílové skupiny z různých typů škol s různým vzdělávacím programem: ZŠ, ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, všeobecné gymnázium se zaměřením na výuku informatiky a osmileté i čtyřleté gymnázium připravující žáky mimo jiné i k vykonání mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny a němčiny.

K tomu, aby se učitelé mohli vžít do role studentů online a prožít si na vlastní kůži, jak jednotlivé výukové materiály a nástroje působí, bylo součástí projektu vytvoření i 5 e-learningových kurzů, a to:

-> jednoho metodického, který se skládal:
- z části pedagogicko-metodické (praktické zaučení vyučujících do tvorby výukových materiálů v jednotlivých modulech Moodlu);
- z části technické (vyškolení technického personálu z řad vyučujících tak, aby si školy mohly zajišťovat v případě zájmu vlastní instalaci LMS Moodle);
-> čtyř jazykových: angličtina, francouzština, němčina a ruština, v nichž účastníci studovali zvolený jazyk formou samostudia ve vlastním tempu za asistence vyučujících.

Naším cílem však nebylo výhradně naučit účastníky cizí jazyk jako takový, ale spíše zprostředkovat učitelům prožitek, jaké to je být virtuálním studentem a naučit je, kde a jak si mohou pro své vlastní celoživotní studium a pro práci se svými studenty dohledávat zdroje na internetu a pracovat s nimi.

Projekt byl v roce 2007 oceněn prestižní Evropskou jazykovou cenou LABEL, jejímž posláním je podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání, jejich propagace mezi odbornou veřejností s cílem inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Všechny výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu budou po jeho skončení umístěny do instalace Moodlu na adrese eldum.phil.muni.cz, která bude sloužit jako databáze hotových výukových materiálů vhodných ke sdílení všemi školami a učiteli zapojenými do této sítě. Díky této digitální knihovně se celý projekt stane i do budoucna otevřeným zdrojem vyzkoušených a průběžně zkvalitňovaných materiálů, výukových objektů a celých kurzů, jež díky zvolenému LMS budou snadno přenositelné mezi jednotlivými instalacemi, a to nejen v rámci České republiky.

Mgr. Karel Durda - ředitel školy