Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na 26.10. 2022 a 27.10. 2022.

Vánoční prázdniny začínají 23.12. 2022 a končí 2.1. 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno 31.1.2023.

Pololetní prázdniny budou 3.2. 2023.

Jarní prázdniny budou 13.3.2023 až 19.3.2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na 6.4.2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30.6.2023

Hlavní prázdniny trvají od 1.7. 2023 do 3.9. 2023.