Honba za pokladem

pondělí 27. 9. 2021 celoškolní projektový den konec výuky v 11,50 hod.