Akce v říjnu 2022

Šiškiáda, projekt Halloween, exkurze do zahradnictví, dějepisná exkurze, výstava z přírodnin, sběr …