Akce v březnu

Recitační soutěž, turnaj v piškvorkách, pozorování přírody – park, hry s přírodninami, …