Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 12. a 26. dubna 2023 od 13:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě).

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte osobně.

Co přinést:

  1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
  2. Doporučení ŠPZ.