Změna školního řádu

Informace pro rodiče o změně ve školním řádu týkající se mobilních telefonů aj. chytré elektroniky

Školská rada 22.3.2023 schválila tuto změnu ve školním řádu: v době vyučování nepoužívat bez svolení pedagogického pracovníka ve školní budově, v areálu budovy a na školním pozemku „chytrou“ elektroniku, např. mobilní telefony, tablety, „chytré“ hodinky, apod. Tyto přístroje musí být vypnuty při vstupu do školy a žák je může dát do úschovy třídnímu učiteli, jinak škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením bez svolení pedagogického pracovníka bude toto žákovi odebráno a odevzdáno rodičům žáka.

Odůvodnění: zdraví žáků, lepší připravenost na další výuku, kvalitnější odpočinek, zneužití a bezpečnostní riziko.