Informace pro zákonné zástupce

Do školy bylo zakoupeno 10 ks tabletů pro zapůjčení žákům ke studijním účelům. V případě zájmu o zápůjčku se obracejte na vedení školy.