Školní akce v říjnu 2021

  • šiškiáda
  • projekt Halloween
  • exkurze do zahradnictví
  • dějepisná exkurze
  • výstava z přírodnin
  • sběr kaštanů
  • zahájení činnosti školní knihovny
  • krajské kolo v „Přespolním běhu 17. listopadu“
  • školní a okresní kolo – „Člověče, nezlob se“
  • exkurze profesionální kuchyně MŠ Karolínka