Recitační soutěž

 • v pondělí 28. 3. 2022
 • 3. vyučovací hodina: I. – IV. tř.
 • 4. vyučovací hodina: V. – VII. tř., PŠ

Zájmový den

 • III., V., VII. tř. ZŠ, PŠ
 • v pátek 25. 3. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/ 2023 proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 13,00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Dokumenty).
 3. Doporučení ŠPZ.

Školní akce v březnu 2022

 • recitační soutěž
 • turnaj v šipkách
 • pozorování přírody – park, hry s přírodninami
 • „Velikonoční výstava“

Zájmový den

 • I. třída ZŠ
 • ve středu 2. 2. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • Praktická škola
 • v pátek 21. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • VII. tř. ZŠ
 • v úterý 18. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • III. třída ZŠ
 • v pondělí 10. 1. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • I. tř. ZŠ
 • pondělí 6. 12. 2021
 • konec výuky v 11,50 hod.

Školní akce v prosinci 2021

 • projekt Advent
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční keramikování
 • vánoční pečení
 • výroba vánočních dárků a ozdob
 • exkurze do SOU Lomená v Brně
 • návštěva kina a divadla
 • posezení u vánočního stromku

Zájmový den

 • Praktická škola
 • 19. 11. 2021
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • VII. třída – 8., 9. ročník ZŠ
 • v úterý 16. 11. 2021
 • konec výuky v 11,50 hod.

Omezení provozu školní jídelny KMŠ Karolínka

Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna
Malinovského 280
Slavkov u Brna 684 01
——————————————————————————————-

Vážení rodiče a strávníci,

potvrzujeme, že tento týden 8. 11. – 12. 11. 2021 nebudeme ve školní jídelně KMŠ Karolínka vařit pro cizí strávníky, zaměstnance ZŠ Malinovského a dietní obědy.

Vařit budeme pouze pro KMŠ Karolínka a od úterý pro děti ZŠ Malinovského (kromě diety).

Toto omezení je z důvodu nařízení karantény ve školní kuchyni Krajskou hygienickou stanicí.

Obědy po dobu omezeného provozu ŠJ Vám budou automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení,
s pozdravem,
Buchlovská Romana
vedoucí školní jídelny
KMŠ Karolínka
Malinovského 280
Slavkov u Brna

Aktuální informace k testování ve dnech 8. a 15. 11. 2021

Termíny screeningového testování na onemocnění COVID-19

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.


Kterých škol se testování týká

Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů:

 • v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín

a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete přímo v Pokynu ke screeningovému testování.

Omezení provozu školní jídelny KMŠ Karolínka

Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna
Malinovského 280
Slavkov u Brna 684 01
——————————————————————————————-

Vážení rodiče a strávníci,

v tuto chvíli čekáme na výsledek možného výskytu Covid19 ve školní kuchyni . V případě, že se výskyt potvrdí, budeme muset kvůli rozhodnutí Krajské hygienické stanice o nařízení karantény omezit provoz ve školní jídelně.

Předpokládáme, že příští týden 8. 11. – 12. 11. 2021 nebudeme ve školní jídelně KMŠ Karolínka vařit obědy pro cizí strávníky, děti a zaměstnance ZŠ Malinovského. Vařit budeme pouze pro KMŠ Karolínka.

Toto omezení je platné na pondělí 8. 11. 2021 – tzn. v pondělí se bude vařit pouze pro KMŠ Karolínka.

Další dny budou probíhat podle rozhodnutí KHS.

Děkujeme za pochopení,
s pozdravem,
Buchlovská Romana
vedoucí školní jídelny
KMŠ Karolínka
Malinovského 280
Slavkov u Brna

Psí záchranáři

 • opakování vzdělávací akce se záchranářskými psy
 • v pondělí 1. 11. 2021
 • od 10,00 hod.
 • třídy: V., VII., VIII. + výběr malých dětí

Projekt Halloween

 • v úterý 26. 10. 2021
 • v prostorách školy
 • konec výuky v 11,50 hod.

Psí záchranáři

 • vzdělávací akce se záchranářskými psy
 • v pondělí 18. 10. 2021
 • 10,00 – 12,00 hod.
 • třídy: I., II., III., VI.

Školní akce v říjnu 2021

 • šiškiáda
 • projekt Halloween
 • exkurze do zahradnictví
 • dějepisná exkurze
 • výstava z přírodnin
 • sběr kaštanů
 • zahájení činnosti školní knihovny
 • krajské kolo v „Přespolním běhu 17. listopadu“
 • školní a okresní kolo – „Člověče, nezlob se“
 • exkurze profesionální kuchyně MŠ Karolínka

Honba za pokladem

 • pondělí 27. 9. 2021
 • celoškolní projektový den
 • konec výuky v 11,50 hod.

Přístup ke škole, organizace 1. školního týdne

Přístup ke škole

Stavba komunikace a chodníku před školou bohužel neprobíhá podle stanoveného harmonogramu. Z toho důvodu je prozatím nejlepší možný přístup k naší škole ze strany kostela nebo z ulice Zahradní.

 

Organizace 1. školního týdne

 1. 9. 2021 ve středu končí výuka v 8,55 hod.
 2. 9. 2021 ve čtvrtek končí výuka v 11,50 hod.
 3. 9. 2021 v pátek končí výuka v 11,50 hod.

 

Testování a provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Postup a pravidla pro začátek školního roku

 

Opatření platná od 1. 9. 2021:

– do hlavní budovy školy je omezen vstup cizích osob, tedy i zákonných zástupců
– osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

– ve škole je pro žáky připraveno dostatečné množství dezinfekce
– je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor
– je zajištěno častější větrání místností

– rodiče vždy zhodnotí zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nepošlou své dítě do školy
– pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Screeningové testování AG testy 

Termíny: 1.9.(2.9.),6.9.,9.9,
Postup testování bude stejný jako v minulém roce

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Dokument ke stažení či prohlédnutí:

Manuál MŠMT k provozu škol a testovaní

Informace ze školní jídelny KMŠ Karolínka pro rodiče dětí ZŠ

Dobrý den,

ve školní jídelně KMŠ dojde od 1.9. ke změně způsobu přihlašování obědů.

Pročtěte si prosím, informace v příloze. Bez přihlášky nebude možné, aby se Vaše dítě v jídelně MŠ stravovalo.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné letní dny.

Za tým KMŠ

  Mgr. s. Josefa Hana Jarošová

  ředitelka

  Telefon : 544 423 248, 731 646 796

 

Přílohy ke stažení:

Informace pro rodiče dětí ZŠ

Přihláška ke stravování – děti ZŠ 2021

Předpis plateb 2021-2022 děti ZŠ

 

Volby do školské rady

 • proběhly ve čtvrtek 29. 6. 2021
 • všichni tři navržení kandidáti byli zvoleni

Děkujeme rodičům za účast ve volbách.

Organizace závěru školního roku 2020/2021

 • 24. – 25. 6. 2021 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
 • 28. – 29. 6. 2021 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
 • 30. 6. 2021 konec výuky v 8,55 hod. (předávání vysvědčení)
 • 1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Den dětí

 • úterý 1. 6. 2021
 • konec v 11,50 hod.

Preventivní testování

Od 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou žáci nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.

Povinného testování se nemusí podrobit osoby, pokud prokáží aplikaci první dávky očkovací látky, od které uplynulo 22 dnů.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/ 2022 proběhne ve středu 28. dubna 2021 ve 14,00 hod.

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Formuláře).
 3. Doporučení ŠPZ.

Roušky

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od
00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest
používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí
pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či
obdobné prostředky nosit),
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách
zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na
pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše
uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě
a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci
jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné
prostředky nosit),
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného
stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola
dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním
klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické
pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený
respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,
že sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje
vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů
respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro
pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na
podzim 2020).

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto
týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů
do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.