Organizace závěru školního roku 2022/2023

 • 26. – 29. 6. 2023 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
 • 30. 6. 2023 konec výuky po první vyučovací hodině v 8:55 hod. (předávání vysvědčení)
 • 30.6. 2023 bude pouze ranní družina, odpolední družina není
 • 1. 7. – 3. 9. 2023 hlavní prázdniny
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Akce v červnu

 • Oslava Dne dětí,
 • atletický den,
 • divadelní představení žáků Praktické školy,
 • školní výlet,
 • účast na dnu otevřených dveří – HASIČI,
 • přírodovědná vycházka – Urbánek,
 • vycházka k rybníku,
 • návštěva kina.

 

Hledáme

 • Učitele – speciálního pedagoga na celý úvazek.
 • Školního psychologa na poloviční úvazek.
 • Školního speciálního pedagoga na poloviční úvazek.

Akce v květnu

 • Projekt „Normální je nekouřit“,
 • projekt Šikula,
 • míčové soutěže pro žáky,
 • výrobky ke Dni matek,
 • pěvecká soutěž.

Akce v dubnu

 • Projekt Čarodějnice,
 • školní projekt k příležitosti světového dne porozumění autismu,
 • školní exkurze do muzea ve Vyškově – animační program „Vodní svět“.

Změna školního řádu

Informace pro rodiče o změně ve školním řádu týkající se mobilních telefonů aj. chytré elektroniky

Školská rada 22.3.2023 schválila tuto změnu ve školním řádu: v době vyučování nepoužívat bez svolení pedagogického pracovníka ve školní budově, v areálu budovy a na školním pozemku „chytrou“ elektroniku, např. mobilní telefony, tablety, „chytré“ hodinky, apod. Tyto přístroje musí být vypnuty při vstupu do školy a žák je může dát do úschovy třídnímu učiteli, jinak škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením bez svolení pedagogického pracovníka bude toto žákovi odebráno a odevzdáno rodičům žáka.

Odůvodnění: zdraví žáků, lepší připravenost na další výuku, kvalitnější odpočinek, zneužití a bezpečnostní riziko.

Hledáme

 • Učitele – speciálního pedagoga na celý úvazek.
 • Školního psychologa na poloviční úvazek.
 • Školního speciálního pedagoga na poloviční úvazek.