Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/ 2022 proběhne ve středu 28. dubna 2021 ve 14,00 hod.

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

  1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Formuláře).
  3. Doporučení ŠPZ.