Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Registrační číslo       Pořadí uchazeče          Přijat        Důvod nepřijetí

470473                                 1                          ANO

527555                                 2                          ANO

414663                                 3                           NE            Přijat na více prioritní školu

510560                                 4                           NE            Přijat na více prioritní školu

Ostatní uchazeči nesplnili kritéria.