Testování a provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Postup a pravidla pro začátek školního roku

 

Opatření platná od 1. 9. 2021:

– do hlavní budovy školy je omezen vstup cizích osob, tedy i zákonných zástupců
– osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

– ve škole je pro žáky připraveno dostatečné množství dezinfekce
– je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor
– je zajištěno častější větrání místností

– rodiče vždy zhodnotí zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nepošlou své dítě do školy
– pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Screeningové testování AG testy 

Termíny: 1.9.(2.9.),6.9.,9.9,
Postup testování bude stejný jako v minulém roce

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Dokument ke stažení či prohlédnutí:

Manuál MŠMT k provozu škol a testovaní