Přístup ke škole, organizace 1. školního týdne

Přístup ke škole

Stavba komunikace a chodníku před školou bohužel neprobíhá podle stanoveného harmonogramu. Z toho důvodu je prozatím nejlepší možný přístup k naší škole ze strany kostela nebo z ulice Zahradní.

 

Organizace 1. školního týdne

  1. 9. 2021 ve středu končí výuka v 8,55 hod.
  2. 9. 2021 ve čtvrtek končí výuka v 11,50 hod.
  3. 9. 2021 v pátek končí výuka v 11,50 hod.