Školní akce v lednu 2022

  • nejhezčí stavba ze sněhu
  • návštěva knihovny
  • beseda s rodiči vycházejících žáků