Školní akce v březnu 2022

  • recitační soutěž
  • turnaj v šipkách
  • pozorování přírody – park, hry s přírodninami
  • „Velikonoční výstava“