Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/ 2023 proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 13,00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

  1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Dokumenty).
  3. Doporučení ŠPZ.