Školní akce v dubnu 2022

  • turnaj v šipkách
  • pozorování přírody – park, hry s přírodninami
  • „Velikonoční výstava“