Školní akce v květnu 2022

  • projekt „Normální je nekouřit“
  • exkurze zahradnictví
  • projekt Šikula
  • míčové soutěže pro žáky
  • výrobky ke Dni matek
  • pěvecká soutěž