NKÚ žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“. Tato kontrolní akce je prováděna v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a je zaměřena na podporu digitálního vzdělávání. Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na
základních školách.

NKÚ žádá o vyplnění dotazníku v co nejkratším čase pro:

rodiče žáků 4. a 8. ročníků.

Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do 31. 5. 2022 včetně.

K výše uvedenému je nutno podotknout, že zapojení do dotazníkového šetření je zcela dobrovolné.
Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem. Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 10 minut. Dotazník lze v průběhu zpracování uložit a dopracovat později.

V případě zájmu lze sdělit vedení školy emailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz s dotazníkem.