Školní akce v červnu 2022

  • divadelní představení žáků Praktické školy
  • přírodovědná vycházka  – Urbánek
  • Jalový dvůr – ekofarma
  • vycházka k rybníku
  • návštěva kina