Informace pro zákonné zástupce

Do školy byly zakoupeny 3 ks notebooků pro zapůjčení žákům ke studijním účelům. V případě zájmu o zápůjčku se obracejte na vedení školy.