Akce v říjnu 2022

  • Šiškiáda,
  • projekt Halloween,
  • exkurze do zahradnictví,
  • dějepisná exkurze,
  • výstava z přírodnin,
  • sběr kaštanů,
  • zahájení činnosti školní knihovny,
  • krajské kolo v „Přespolním běhu 17. listopadu“,
  • školní a okresní kolo – „Člověče, nezlob se“,
  • exkurze profesionální kuchyně MŠ Karolinka.