Akce v listopadu 2022

  • Program o volbě povolání,
  • sběr kaštanů (třídní učitelé, učitelé PV), sběr plodin pro zvěř – spolupráce s Ekofarmou Jalový Dvůr,
  • školní kolo ve florbalu,
  • krajské kolo „Člověče, nezlob se“,
  • příprava vánočních dárků.