Akce v březnu

  • Recitační soutěž,
  • turnaj v piškvorkách,
  • pozorování přírody – park, hry s přírodninami,
  • „Velikonoční výstava“.