Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 3. dubna 2024 od 14:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě).

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte osobně.

Co přinést:

  1.  Prostou kopii rodného listu dítěte.
  2.  Doporučení ŠPZ.