Akce v dubnu

Projekt Čarodějnice, projekt „Ukliďme Česko“, postavme si svět z obrázků – …

Akce v březnu

Recitační soutěž, turnaj v piškvorkách, pozorování přírody – park, hry s přírodninami, …

Akce v únoru

Bystroušek 2024. Taneční soutěž. Projekt Ostatky + karneval. Vycházka k rybníku.