Testování a provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Postup a pravidla pro začátek školního roku

 

Opatření platná od 1. 9. 2021:

– do hlavní budovy školy je omezen vstup cizích osob, tedy i zákonných zástupců
– osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

– ve škole je pro žáky připraveno dostatečné množství dezinfekce
– je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor
– je zajištěno častější větrání místností

– rodiče vždy zhodnotí zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nepošlou své dítě do školy
– pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Screeningové testování AG testy 

Termíny: 1.9.(2.9.),6.9.,9.9,
Postup testování bude stejný jako v minulém roce

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Dokument ke stažení či prohlédnutí:

Manuál MŠMT k provozu škol a testovaní

Informace ze školní jídelny KMŠ Karolínka pro rodiče dětí ZŠ

Dobrý den,

ve školní jídelně KMŠ dojde od 1.9. ke změně způsobu přihlašování obědů.

Pročtěte si prosím, informace v příloze. Bez přihlášky nebude možné, aby se Vaše dítě v jídelně MŠ stravovalo.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné letní dny.

Za tým KMŠ

  Mgr. s. Josefa Hana Jarošová

  ředitelka

  Telefon : 544 423 248, 731 646 796

 

Přílohy ke stažení:

Informace pro rodiče dětí ZŠ

Přihláška ke stravování – děti ZŠ 2021

Předpis plateb 2021-2022 děti ZŠ

 

Volby do školské rady

  • proběhly ve čtvrtek 29. 6. 2021
  • všichni tři navržení kandidáti byli zvoleni

Děkujeme rodičům za účast ve volbách.

Organizace závěru školního roku 2020/2021

  • 24. – 25. 6. 2021 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
  • 28. – 29. 6. 2021 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
  • 30. 6. 2021 konec výuky v 8,55 hod. (předávání vysvědčení)
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
  • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Den dětí

  • úterý 1. 6. 2021
  • konec v 11,50 hod.